Orlando Duque and Michal Navratil in Prague

Orlando Duque and Michal Navratil jumped again from Pragues bridge. Now it was railroad bridge in Vyton, Prague. In background you can see Vysehrad Castle.

Orlando Duque a Michal Navrátil skočili znovu z dalšího mostu v Praze. Tentokrát se jednalo o železniční most na Výtoni. V pozadí můžete spatřit Vyšehradský hrad.

Leave a Reply