5 tips how to shoot with mobile phone

It is said that the best camera is the one you have with you. The best is when you have DSLR. This is however not always and then comes into play a mobile phone. Even with that you can sometimes take good pictures. Here are a few of my tips for better pictures with your mobile phone.

Říká se, že nejlepší foťák je ten co máte u sebe. Nejlepší je, když máte po ruce zrcadlovku. To se ale vždy nepodaří a pak přichází na řadu například mobilní telefon. I s tím se dají pořídit leckdy dobré snímky. Zde je mých pár tipů pro lepší fotky.


1.  Lens

 Most lenses have only one fixed focal point. Images can then look very similar. There are also lenses for mobile phones. Just enclose it in front of the phone camera and that’s it. The result could see a live directly on the display.

Většina objektivů má pouze jedno pevné ohisko. Snímky pak vypadají velmi podobně. Existují ale i objektivy pro telefon. Ten jen přiložíte před fotoaparát telefonu a je to. Výsledek vidíte i přimo živě na displeji.
original / fish eye

original lens / fish eye lens for mobile phone


2. Panorama

You can achieve interesting results when you shoot a panorama. Most modern phones can automatically fold panorama. You get a bigger image resolution and picture looks better.

 Zajímavých výsledků můžete dosáhnout když fotíte panorama. Většina moderních telefonů umí panorama složit automaticky. Získáte i větší výsledné rozlišení snímku.
Panorama

Panorama

Panorama

Panorama

 

 3.  Manual setting
If you want to have all parameters of the camera under control, use the manual settings. If your phone does not allow it. It is a lot of applications that can help with that.

Pokud chcete mít všechny parametry fotoaparátu plně pod kontrolou, použijtě manuální nastavení. Pokud to telefon neumožňuje. Je spousty aplikací, které vám s tím pomůžou.
Camera+ app

Camera+ app


4. Holder
If you shoot at night or in low light I suggest you use a small tripod for your phone if its possible.

Pokud fotíte večer nebo když je málo světla, doporučuji použít malý stativ přimo pro telefon.
Mobile phone holder

Mobile phone holder


5. Edit
Feel free to experiment with postproduction. You can edit photos in your phone already and share them with your friends right away.

Nebojte se experimentovat s postprodukcí. Fotky se dají upravit už v telefonu a můžete je pak ihned sdílet.
Snapseed app for easy edit

Snapseed app for easy edit

Leave a Reply